relining i storstad

Hur fungerar Relining? En Djupdykning i Metoden

När det kommer till att renovera gamla och slitna avloppssystem finns det flera metoder att överväga. En av de mest populära och moderna teknikerna är relining i Stockholm. Men hur fungerar relining egentligen? I denna bloggtext kommer vi att utforska denna teknik, dess fördelar och varför den blir alltmer populär bland fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Vad är Relining?

Relining, även kallat rörinfodring, är en metod för att reparera och förnya avloppsrör utan att behöva gräva upp och ersätta de gamla rören. Tekniken innebär att man skapar ett nytt rör inuti det gamla, vilket ger det befintliga rörsystemet en ny och fräsch yta. Detta är särskilt användbart i byggnader där traditionell rörläggning skulle vara både kostsam och tidskrävande.

Steg-för-steg: Hur Fungerar Relining?

1. Inspektion och Förberedelse

Det första steget i relining-processen är en noggrann inspektion av det befintliga rörsystemet. Detta görs vanligtvis med hjälp av en kamera som skickas ner i rören för att identifiera eventuella skador, blockeringar eller andra problem. När inspektionen är klar, rengörs rören noggrant för att säkerställa att den nya infodringen kan fästa ordentligt.

2. Val av Material

Det finns olika typer av material som kan användas för relining, inklusive epoxiharts och polyesterharts. Vilket material som används beror på rörens skick och de specifika behoven i varje enskilt fall.

3. Applicering av Infodring

När rören är rengjorda och materialet är valt, appliceras infodringen. Detta kan göras på olika sätt, men en vanlig metod är att använda en flexibelt rör (ofta kallat strumpa) som impregneras med harts. Denna strumpa förs in i det befintliga röret och blåses upp med tryckluft eller vatten så att den formar sig efter rörens insida.

4. Härdning

Efter att infodringen är på plats, härdas materialet. Detta kan ske antingen genom värme, ånga eller med hjälp av UV-ljus. När materialet har härdat, bildar det en stark, slät och hållbar yta inuti de gamla rören, vilket effektivt skapar ett ”rör-i-rör”.

Fördelar med Relining

Det finns många fördelar med att välja relining framför traditionella metoder för rörrenovering:

  • Minimalt Ingrepp: Eftersom relining inte kräver omfattande grävarbeten, kan arbetet utföras med minimal störning för boende och verksamheter.
  • Kostnadseffektivt: Relining är ofta billigare än att helt ersätta rörsystemet, särskilt i byggnader med komplex infrastruktur.
  • Tidsbesparande: Processen går snabbt och kan ofta slutföras på några dagar, jämfört med veckor eller månader för traditionell rörläggning.
  • Hållbart: Den nya ytan som skapas inuti rören är både stark och resistent mot framtida skador, vilket förlänger rörens livslängd avsevärt.

När är Relining Ett Bra Alternativ?

Relining är ett utmärkt alternativ för de flesta typer av fastigheter, inklusive bostadshus, kommersiella byggnader och industrilokaler. Det är särskilt användbart i äldre byggnader där rörsystemet är svårtillgängligt eller där omfattande grävarbeten skulle innebära stora besvär och kostnader.

Mer om tjänsten

Relining är en innovativ och effektiv metod för att förnya gamla och skadade avloppssystem. Genom att skapa ett nytt rör inuti det gamla kan man undvika dyra och tidskrävande grävarbeten, samtidigt som man förlänger rörens livslängd och förbättrar deras prestanda. För fastighetsägare som söker en hållbar lösning för sina rörsystem är relining definitivt ett alternativ värt att överväga.